สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

กระบวนการหลอมอย่างต่อเนื่อง