สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การทำความสะอาดเครื่องซักผ้าฝาหน้า