สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โรงสีค้อนตันต่อชั่วโมงกำลังการผลิต