สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

แรงดันต่ำและแรงดันไอน้ำหม้อไอน้ำอุตสาหกรรม