สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

หินทรายลูกบาศก์ราคาเท่าไหร่