สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

วิธีการทำโดยไม่ต้องสถานีบดผง