สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

สถานที่จำหน่ายเครื่องเสีย