สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เหมืองหินอัลดูคัมย่อยโม่หินในโอมาน