สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

สงครามสังคมสับคั้นพระมหากษัตริย์เมค