สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เหมืองหินรวมที่ใหญ่ที่สุด