สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องบดแร่เหล็กที่ใช้ในเหมืองในยุโรป