สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ใช้แร่เหล็กขากรรไกรบดสำหรับ