สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

อนุมัติรถแทรกเตอร์ขับเคลื่อนกิโลกรัมชั่วโมงเครื่องไม้เม็ด