สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

อุปกรณ์บดหินปูนที่ใช้ในอุตสาหกรรม