สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องย่อยขยะที่ใช้สำหรับการก่อสร้างหนัก