สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

แหล่งกำเนิดเสียงในโรงผลิตเซมเน็ตในซีเมนต์ไมล์