สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องขนถ่ายถ่านหินและหิน