สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ราคางบประมาณตันต่อชั่วโมงบดกรวย