สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครือข่ายข้อมูลผสมปูนแห้งข่าวรายเดือน