สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

อุปกรณ์บดแร่หินขนาดเล็กที่มีประสิทธิภาพสูงสำหรับห้องปฏิบัติการ