สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องแยกแร่ทองคำการขุดเหมืองหินเพื่อขาย