สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การขุดแร่ทองคำในหินน้ำแข็ง