สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

หล่อลูกเหล็กสำหรับโรงถลุงเหล็ก