สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

แผนภูมิการไหลของกระบวนการของการทำหน้าที่เป็นกราไฟท์