สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

หล่อค้อนบดจังหวัดเจียงซีของ