สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

อุปกรณ์การประมวลผลแร่สำหรับการประมวลผลแร่ตะกั่ว