สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

อาบน้ำเชื้อเพลิงไอน้ำความดันปกติท่อดับเพลิงบอยเลอร์