สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

แหลมและมหาอำมาตย์สำหรับการขุดในเหมืองหิน