สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

คั้นที่ใหญ่ที่สุดในอินโดนีเซีย