สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

แยกแร่เหล็กออกจากสารละลายควอตซ์สำหรับการขุดแร่