สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โรงงานลูกกลิ้งเรย์มอนด์ห้าแห่ง