สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ขั้นตอนการบำรุงรักษาเวอร์ชั่นยุโรป