สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

หลักการทำงานของเครื่องป้อนสั่นสะเทือนแม่เหล็กไฟฟ้า