สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ด้วยฟังก์ชั่นการเรียงลำดับของกรวยบดเก่าเพื่อขาย