สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ผู้ผลิตอุปกรณ์ทรายกลไกของมณฑลกวางตุ้ง