สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ค่าใช้จ่ายของโรงงานบดขนาดเล็กเพื่อทำลายหินแม่น้ำ