สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

รายการทางเคมีเพื่อการกลั่นทอง