สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

อุปกรณ์ล้างทองหน้าจอนิวซีแลนด์