สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ลักษณนามของแร่โรงกลั่นทอง