สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เซเชลส์จำหน่ายล้อบดอินโดนีเซีย