สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ร็อคเครื่องบดร็อคให้เช่าร็อคเครื่องบด