สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับทรัพยากรที่ได้รับประโยชน์จากการตัดสินใจที่จะพิสูจน์มัน