สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ความเข้มข้นแร่เหล็กโดยตันต่อชั่วโมง