สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ทรายประดิษฐ์จีนทำให้เครื่องจักร