สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ขากรรไกรติดต่อย่อยขยะซิมบับเว