สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โรงงานขายเรย์มอนด์แบไรต์ร้อนของ