สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องบดอุตสาหกรรมเครื่องบดแก้วมือถือ