สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

หินบะซอลต์เหมาะที่สุดที่จะทำการบดเครื่องจักร