สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

แผนภูมิกระบวนการแปรรูปแร่เหล็ก