สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

อุปกรณ์บดย่อยรวมที่อนุญาตที่เกี่ยวข้องกับโรงถลุงไนจีเรีย